Откриха Център за настаняване от семеен тип в Просторно

Открит е Център за нkmetaастаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства зв село Просторно, съобщи Виолета Тодорова, изпълняващ длъжността директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане в Разград. Това става на базата на заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и в съответствие с взето решение на предпоследната сесия на на Общински съвет в Разград.
Центърът е разположен на първия етаж в сградата на закрития в първия ден на април Дом за деца с умствена изостаналост в Просторно. Прз това време е извършен ремолн и отсежамане на помещенията. Осигурена е подходяща, близка да семейната, среда за настанените.
В центъра могат да бъдет настатнени 14 души.В момента са трима с психични заболявания.
Новооткритият център за настаняване на възрастни хора е първата разкрита социална услуга за лица с психични заболявания на територията на областта. С нея се осигуряват адекватни социални услуги, в среда близка до семейната и осигуряване на условия за по-пълноценен живот на лицата с психични разстройства.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.