Община Кубрат е на 42-ро място по прозрачност в страната

Станаха известни резултатите от активната прозрачност на институциите в страната. Община Кубрат е класирана на 42-ро място. За периода 23 февруари – 23 март 2015 г. са оценени 544 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. От структурите в Разградска област, само община Разград е по-напред в класацията – на 12 място. За сравнение Областна администрация е на 71-во място, община Исперих – 94, Регионална здравна инспекция – 245, община Завет – 343, община Лозница – 401, Областна дирекция „Земеделие“ – Разград – 459, община Самуил – 478, община Цар Калоян – 486, РИО на МОН – Разград – 488, ОД на МВР – 501.

Община Кубрат в последните години непрекъснато повишава нивото си на прозрачност. Докато през 2012 г. тя бе на 72-ро място, през 2013 г. – 71, 2014 – 53 и 2015 – 42. Само за последната година повишението е с 11 пункта.
Целта на проучването, което Програмата „Достъп до информация“ провежда от 2006 г. насам, е да оцени как органите на властта изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информации в Интернет. Фокус на проучването за 2015 г. отново е финансовата, бюджетната проозрачност, целокупността, честността, непоквареността и почтеността. За целта индикаторите в специалната секция на проучването са актуализирани в съответствие с новите задължения за публикуване на информация по Закона за обществените поръчки.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.