Община Исперих ще ремонтира улици и пътища с 3 000 000 лева до края на 2019 г.

Община Исперих ще ремонтира улици и пътища в града и съставните села с 3 000 000 лева до края на 2019 година. На сайта на общината затова е обявена обществена поръчка, а заложените дейности са в няколко направления: системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя или улицата, отстраняване на единични повреди и деформации, на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение. Всичко това – с доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, лабораторни изследвания и отстраняване на дефекти през гаранционните срокове в договора на обществената поръчка.
Общински пътища на територията на община Исперих са с обща дължина 30.400 км, а улиците в селата – 281.190 км.
Размерът на гаранцията за участие в търга е 30 000 лева.
Оферти ще се приемат до 16 март.
e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.