Обществените медии могат да се финансират с повече реклами, смятат от КЗК

Комисията за защита на конкуренцията извърши оценка за съответствие с правилата на конкуренцията на правната уредба на общото времетраене на рекламата в Българската национална телевизия и Българското национално радио. Производството е образувано по инициатива на самата Комисия след сигнал на Българската асоциация на рекламодателите, съобщиха от КЗК. КЗК изразява принципното становище, че предвид фактическото нефункциониране на предвиденото в ЗРТ финансиране от фонд „Радио и телевизия“, както и при условие че държавната субсидия е недостатъчна за изпълнението на обществените функции на БНТ и БНР, е налице необходимост от допълнително финансиране на обществените медии от други източници, например чрез излъчване на реклами. Комисията е на мнение обаче, че позволеното рекламно време на БНТ и БНР следва да бъде ограничено спрямо рекламното време на търговските доставчици на медийни услуги, за да се избегне свръхкомпенсирането на обществените медии, което би могло да представлява нарушение на принципа на конкурентната неутралност и забранена държавна помощ. Същевременно КЗК препоръчва въведените ограничения на рекламното време за БНТ и БНР да се преразглаждат периодично, така че да има гъвкавост за периоди, при които се установи недофинансиране чрез държавна субсидия. КЗК предлага на компетентните държавни органи, разполагащи с право на законодателна инициатива, да въведат механизъм за обективен контрол по отношение на размера на необходимото финансиране, съотношението между държавна субсидия и допустимо за съответния период рекламно време за БНТ и БНР, както и ефективното разходване на държавната субсидия за изпълнение на обществените функции на двете медии, възложени им съгласно ЗРТ. Този контрол би следвало да се извършва не от БНТ и БНР, а от компетентен държавен орган. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.