Облекчиха условията за участие в националната програма за саниране

Правителството прие постановление, с което облекчи условията Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Предложенията за промени бяха разгледани и анализирани детайлно с представители на Националното сдружение на общините на Република България и целят облекчаване на условията за участие в програмата в три насоки: по отношение на свързано застроени блок-секции/сгради; липсата на 100% съгласие от всички самостоятелни обекти и намаляване на допустимия брой на самостоятелни обекти.
На брифинг след заседанието на Министерски съвет министър Лиляна Павлова обясни, че винаги в една сграда има по 1-2 апартамента, в които има несъгласни с кандидатстването по програмата. „Имаме почти готови сгради за финансиране с много входове и етажи, които заради тези апартаменти не могат да влязат в програмата. Заради това сега с облекчен ред даваме възможност, ако има изрично решение на Общото събрание на сградата и след съгласуване с общината един, два апартамента да не спъват реализацията и финансирането на цялостната сграда и проект“, посочи Павлова. Министърът мотивира втората промяна, относно намаляване броя на апартаменти в сградата, с множеството получени жалби от граждани и общини, за сгради с по 32 – 34 апартамента в стари сгради. Досега блоковете с под 36 апартамента нямаха възможност да кандидатстват по програмата. „Затова се дава възможност сгради с 24 и 32 апартамента също да участват в програмата, ако са строени до 1975 г. и са с тежки проблеми“, посочи Павлова. Третата промяна, свързана със сградите с голям на брой входове, министър Павлова обясни с трудността да се съберат стотиците собственици за постигане на съгласие. „Затова въвеждаме ново правило, когато има такава сграда ако няколко блоксекции, са готови да се финансират, да не чакат останалите. Важно е да се покрива 50 % от сградата, като входовете са поредни“, поясни тя.
Измененията в методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са публикувани насайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. / КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.