Областният информационен център – Разград: Пет години работа за еврофондовете

На пресконференция екипът на Областния информационен център – Разград отчете резултатите от дейността си през 2016 г. и извършеното за петгодишния период от функционирането си.
През изтичащата година Центърът организира и проведе 35 информационни събития в Лудогорието, в които участваха общо 1105 представители на местните и регионални власти, бизнеса, неправителствения сектор, социални, културни и образователни институции, земеделски производители, граждани и медии. 841 посетители в офиса са получили 918 отговора на поставени въпроси, свързани с еврофондовете, програмите и проектите, които могат да бъдат подкрепени от тях. През годината проявите на ОИЦ са отразени в 232 публикации в печатните и електронни медии. 567 са участниците в станалата традиционна кампания „Дни на Европа в Разград”.
От 2012 година насам информационните събития в Лудогорието са 201 със 7871 участници в тях. Посещенията в офиса на бул. „България” №34 наброяват 4037, при които са получени отговори на 4405 зададени въпроса. През петгодишния период проявите на ОИЦ са отразени в 1717 публикации в печатните и електронни медии. 458 са собствените материали на Центъра в Единния портал на еврофондовете в България, на адрес www.eufunds.bg/razgrad, в които е представена проектната дейност в Разградска област. Повече от 3500 жители на Лудогорието са участвали в петте поредни кампании „Дни на Европа”.
Областният информационен център – Разград се е включвал активно във всички 15 общи инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в страната, популяризиращи политиката на сближаване на Европейския съюз.
На срещата днес бе представен и напредъкът до момента в прилагането на еврофондовете в Разградска област през настоящия програмен период 2014-2020 г. Стана ясно, че към края на 2016 г. изпълняваните проекти в Лудогорието са 90, с общ бюджет близо 46 млн. лева. От тях, по оперативните програми проектите са 41, на обща стойност 27,857 млн. лева, а финансирани от Програмата за развитие на селските райони са 49 проекта, на обща стойност 17,803 млн. лева.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.