Нов шанс за 8000 души по програма „Младежка заетост”

Стартира нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схемата „Младежка заетост”. Програмата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна и ще осигури стаж и обучение на работното място на 8000 младежи на възраст до 29 години включително.
Заявките се подават в бюрата по труда по нов образец, намален е броят на документите при определяне на допустимостта на работодателя за сключване на договор за заетост.
Работодатели от реалния сектор могат да подават заявки за свободни работни места до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата. Документите ще се обработват текущо по реда на тяхното постъпване.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване – за младежи с висше или средно образование за практикуване по придобитата професия под ръководството на определен от работодателя наставник и обучение по време на работа – за младежи, които ще бъдат обучени на работното място от наставник по определена професия или специалност.
За период от шест месеца за всеки стажуващ младеж се покриват разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за разкритото стажантско място; здравните и социалните осигуровки. Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. За наетите за обучение /до шест месеца/ на работодателите се предоставят средства за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната и дължимите здравни и социални осигуровки. Допълнителни задължения на наставника за периода на обучението се стимулират чрез предоставяне на средства за възнаграждение в размер на 1/2 от минималната работна заплата за страната.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението, уточняват от Агенцията по заетостта.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.