Нов начин за изчисление на пенсиите влиза в сила от Нова година

От догодина изчисляват новите пенсии по нов начин. За повечето хора той ще е по-изгоден за размера на пенсията им или няма да я промени. Това показват предварителните оценки на НОИ. Догодина се очаква около 70 хиляди души да се пенсионират с пенсия за трудова дейност. Те ще бъдат засегнати от новия начин, по който вече ще се изчисляват пенсиите.

Най-общо – хората няма да избират трите си най-добри години на осигуряване преди 1997 г., няма да се взема предвид и периодът между 1997 г. и 1999 г., а само осигуряването от 2000 г. година насам.Изключение ще се прави, ако след 2000-та човекът е с твърде скромен стаж.

И още – при изчисляването на размера на новите пенсии всяка година стаж ще е с малко по-голяма тежест спрямо сега.При изчисляването на размера на новите пенсии, всяка година стаж ще е с малко по-голяма тежест спрямо сега. При изчисляването на новите пенсии ще се взема предвид само осигуряването от 2000 г. насам. Изключение ще се прави, ако за този период човек има по-малко от три години стаж. Тогава ще се включват и по-стари години.  Въпросът старият или новият метод за изчисление е по – изгоден за пенсионерите, няма еднозначен отговор.

Това е строго специфично и зависи от осигурителния доход на лицата. За голяма част от тях новата методика ще даде по-благоприятен резултат, посочва експерт от НОИ. Предварителната оценка на НОИ показва, че за около 63% от новите пенсионери променената методика или ще доведе до положителен ефект върху пенсията им, или тя ще е такава каквато би била, ако се изчислява по стария начин. За останалите 37% промяната ще е ощетяваща.

Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.