Находището на пролетното ботурче край Осенец е в много добро състояние

Естественото находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на село Осенец е в много добро състояние, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция околната среда и водите в Русе. Това установи екип на екоинспекцията, извършил проверка, съвместно с представител на Държавно горско стопанство „Разград”, което експлоатира защитената територия.
Не са установени нарушения на режимите на защитена местност. Няма следи от посегателства върху растенията, сечи или други горскостопански дейности. Границите на защитената местност са ясно маркирани и е поставена обозначителна табела. При обхода е констатирана много добра плътност на растителния вид, достигаща до 70-80% или около 35-40 екземпляра на кв. м.
Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда се до края на седмицата да се провери и другото находище на пролетно ботурче на територията на инспекцията, намиращо се в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum Mill) е многогодишно тревисто растение, с едни, бъбрековидни листа. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. Включено е в Закона за биологичното разнообразие, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения. Видът е защитен и в Европа. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвимо при нерегламентирано бране за букети през пролетта.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.