Над милиард лева излишък в бюджета и подобрение на събираемостта на данъците отчете кабинетът

Данъците, събрани за първото полугодие са 958 млн. лева повече от същия период миналата година, похвали се премиерът по време на заседание на Министерски съвет. Бойко Борисов е доволен и от Агенция „Митници“ предвид факта, че „цената на петрола е наполовина, а приходите ни са по-големи, отколкото при високата цена на петрола“.
Към края на май излишъкът в бюджета е 1.091 млрд. лв. (1.3% от прогнозния БВП) при дефицит от 888.6 млн. лв. година по-рано, отчете Министерството на финансите. Положителният резултат се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 561.6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 529.5 млн. лева.
Приходите са в размер на 13.819 млрд. лв., или 45.5% от годишния план. Данъчните приходи нарастват с 847.9 млн. лв. (9%), неданъчните приходи със 178.3 млн. лв. (11.3%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 1.016 млрд. лв. (133.4%).
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на 10.284 млрд. лв., което представлява 42.8% от заложеното в бюджета. МФ отчита повишение при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.
Приходите от преките данъци са 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишния разчет. От косвени данъци в бюджета са влезли 4.98 млрд. лв., което е 41.2% от разчетите. Приходите от преките данъци са 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишния разчет. От косвени данъци в бюджета са влезли 4.98 млрд. лв., което е 41.2% от разчетите.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на месец май 2015 г. възлизат на 12.727 млрд. лв., което е 38.8% от годишните разчети.
Размерът на фискалния резерв към 31.05.2015 г. е 11.1 млрд. лв. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.