МОСВ работи в 24-часов режим

Нивата на реките продължават да бъдат високи. Остава критично състоянието им по поречията на реките Арда, Тунджа и Марица в долните течения на водните басейни, каза за БНР министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и съобщи, че няма сигнали и информация за аварии и технически неуредици на прилежащите хидросъоръжения. Тя потвърди, че са предприети всички необходими мерки за прочистване на речните корита и тяхната проводимост, а собствениците и операторите на язовири са ангажирани със създаването на необходимите условия за поемането на по-големи обеми води. Действията им се следят, а МОСВ работи в 24-часов режим, заяви Василева.
Подготвяните промени в Закона за водите целят на първо място да определят всички отговорности, както за собствениците, така и за операторите на всяко едно хидротехническо съоръжение в България, а след това и строги санкциониращи механизми, поясни Василева. Задължението да контролира състоянието на водните басейни и да издава предписания на техните собственици се вменява на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. След обществено обсъждане, разработените от междуведомствена работна група текстове са внесени в МС и очакват финансова обосновка от Министерството на икономиката.
Разчитам на всички парламентарни сили, за това – измененията и допълненията на Закона за водите да бъдат разгледани бързо и приети от НС. Съдържат се и текстове, които отговарят на изискванията за транспониране на европейското законодателство у нас – заяви Василева и посочи конкретни мерки, които МОСВ предприема също и във връзка с изпълнението на Водната стратегия, приета от НС още през 2012 година, както и по отношение смекчаването на последиците от неблагоприятните изменения на климата, приоритетната цел за намаляване емисиите на вредни вещества и подобряването на качеството на атмосферния въздух у нас. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.