Месечния културен календар на читалищата ще публикува сайтът на Областна администрация – Разград

Месечният културен календар на читалищата от Лудогорието ще бъде публикуван на интернет сайта на Областната администрация – Разград. Инициативата е съвместна – на администрацията и на Регионалния експертно-консултантски и информационен център „Читалища“, като продължение на ангажимента на областния управител Гюнай Хюсмен за подкрепа на културния живот и в най-малкото населено място.
Целта е да се популяризира и в интернет активната дейност на читалищата – уникалните в света културни и книжовни центрове – хранилища на българския бит, традиции и обичаи.
В календара по общини и населени места са описани конкретните културни събития, мястото и датата на провеждането им, както и телефони на организаторите за контакт с тях.
Декември – включва над 160 събития. Читалищата в областта са 107.
Календарът може да бъде видян на сайта на областната администрация: http://www.rz.government.bg/files/info_pages/Kalendar_Chitalishta_12_2018.pdf.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.