Кубратчани може да имат три пъти по-евтина вода от извор в района на бившата консервна фабрика

В маратон по приемането на 22 докладни записки се превърна поредното заседание на Общинския съвет в Кубрат. В началото думата бе дадена на представителя на фирма „Моби про“ ЕООД – Варна Иван Борисов. В момента тя извършва реконструкция на бившата консервна фабрика в града, преобразувайки я в своя зърнобаза. В района има кладенец с изворна вода, която фирмата е готова да предложи на гражданите чрез ВиК „Меден кладенец“ – Кубрат на три пъти по-евтина цена.
Приет бе отчетът за изпълнението на актуализирания бюджет на община Кубрат към 31.12.2015 г. в размер на 12 729 068 лева.
Учредено бе еднолично дружество с ограничена отговорност Общински футболен клуб „Кубрат 2016“ ЕООД с управител Милен Петров.
Приети бяха Програма за опазване на околната среда за периода 2016 – 2020 г., допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 г. и годишен план за развитие на социалните услуги през 2017 г.
Общинският детски комплекс в града бе преобразуван в Център за подкрепа на личностно развитие – общински детски комплекс. Решено бе да се проведе процедура за възлагане на обществен превоз на пътници от републиканската транспортна схема, от квотата на община Кубрат.
Одобрено бе и кандидатстването на община Кубрат с три проекта: „Ремонтни работи в СУ „Христо Ботев“ – Кубрат“; „Рехабилитация на няколко пътни отсечки“ и „Строително-монтажни работи за рехабилитация на улици в населени места на община Кубрат“. И трите проекта са по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.