Кръвен тест открива рака

Кръвен тест разпознава раковите клетки, техния брой и типа рак много по-рано от наличните системи за образна диагностика като ПЕТ-скенер, ЯМР, компютърна томография и др. СТС-методът (circulating tumor cells) е ефективна, минимално инвазивна опция за проследяване на рака в тялото и се предлага като услуга за пръв път в Турция и региона от Анадолу Медицински Център.
Проф. д-р Хюсеин Балоглу, патолог в Анадолу Медицински център, представя тази революционна технология в скрининга на рака и обяснява приносите, които тя има в ранната диагностика и процеса на персонализирано лечение на рака. „Както е известно, стандартното определяне на стадия на рака се прави спрямо параметри като размера му и разпространението му в лимфни възли и други органи. Но благодарение на този нов метод, наречен СТС, е възможно тумора да се открие, още когато е много малък в кръвта“, казва той.

СТС е бърз и лесен метод
Новата технология може да се приложи към всеки пациент, който няма проблем с даването на кръв. Проф. д-р Балоглу обяснява – „Епруветката кръв се изследва в специален апарат. Този нов метод отделя карценогенните клетки, определя техния брой и идентифицира типа на рака. Всички тези стъпки могат да бъдат изпълнени и за един ден“.

СТС може да даде точна диагноза на рака
Проф. д-р Балоглу подчертава – „С тази усъвършенствана технология ние имаме възможност да диагностицираме рака в най-ранна фаза. Друг важен принос на метода е, че можем да идентифицираме вида рак според карциногенните клетки в кръвта, като лесно се отличават дори туморите на белия дроб, гърдата, дебелото черво и простата, които имат много молекулярни характеристики“.

СТС позволява персонализирано лечение на рака
С предходните методи, благоприятния, неблагоприятния и неутралния резултат от лечението на туморите можеше да се определи след 3 месеца. Благодарение на СТС-метода, промяна в броя на туморните клетки в кръвта преди и след лечение може да се определи с точност след първите 2 седмици. Проф. д-р Балоглу казва, че новопридобитата от Анадолу Медицински Център апаратура представлява най-напредничавата система за проследяване на лечението на рака и отбелязва, че тази технология може да доведе до съвсем точно персонализиране на лечението.

СТС подобрява ефективността на лечението
Критична точка за преценка на лечението на пациента е съставянето на точна прогноза относно вероятното протичане и изхода на заболяването. При коректна прогноза докторът може да предвиди най-вероятните резултати за всеки раково болен. СТС анализът позволява онколога редовно и бързо да отчита дали терапията работи и ако да, да продължи да проследява дали ракът не е резистентен.

СТС превъзхожда стандартните методи за оценка
Традиционно резултатът от лечението се определя чрез измерване на размера на тумора чрез сканиране с CT и ЯМР. Но може да отнеме седмици или месеци преди тумора да изглежда по-малък или по-голям на скенера, отчасти защото скенерът показва не само тумора, но и съединителна тъкан, клетки на имунната система и други елементи. Друг метод за оценка е биопсията, но докторът не може да прави ежеседмични биопсии, за да види напредъка. СТС тестът позволява често проследяване на туморите като обхват, мутация или развиване на резистентност към лечението.

СТС предсказва риска от рецидив
Чрез СТС-метода докторите могат да получат важна информация за прогнозата на заболяването, която да повлияе върху решенията за лечението. По-големият брой СТС в кръвта се свързва с повишен риск от метастази и по-лоша прогноза за пациента.

Циркулиращите туморни клетки са метастазни семена, които могат да разпространят рака в други части на тялото. СТС анализът може да бъде по-точен от стандартните био маркери в определяне на прогнозата при пациенти с метастазен рак. Нещо повече, конвенционалният подход към рака се фокусира върху първичния тумор и основава решението за лечение върху специфичните характеристики на първичните ракови клетки. Такова лечение може да не успее да унищожи циркулиращите туморни клетки в кръвта, ако те са генетично различни от раковите клетки в първичния тумор.

СТС-технологията е призната от списание The Scientist в Топ 10 иновации за 2015 г. „Със СТС апаратурата, която наскоро добавихме към нашата модерна инфраструктура, ние продължаваме да подкрепяме успеха на нашите лекари в предоставянето на алтернативни начини за цялостна диагностика и лечение на раково болните пациенти. От основаването ни през 2005 до днес ние работим за предоставянето на здравни грижи по международните стандарти на всички пациенти в региона.“, заявяват от Анадолу Медицински Център.
Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.