Кметовете на общините в Лудогорието и министър Нено Димов подписаха договор за две инсталации за третиране на отпадъци за 13 534 453 лв.

Днес в Министерството на околната среда и водите министър Нено Димов и кметът д-р Валентин Василев, в качеството си на представител на водещата община, и кметовете на общините партньори: Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъци / РСУО/ – Разград по ОП „Околна среда“. Съоръженията ще обслужват 110 000 жители от седемте общини в Лудогорието. Инсталацията за предварително третиране на отпадъците  е с капацитет 30 932 т годишно, а компостираща – 4168 т годишно.
Общата стойност на договора е 13 534 453 лв., от които 8 782 801 лв. безвъзмездна финансова помощ и 4 751 652 лв. съфинансиране от страна на бенефициента по договора. Срокът за изпълнение на договора е 35 месеца.
Основната цел на проекта е да се намали количеството депонирани отпадъци в общините от РСУО -Разград чрез изграждане на инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци и предварително третиране на смесените битови отпадъци. Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за увеличаване на количествата разделно събрани, рециклирани и оползотворени битови отпадъци, образувани на територията на общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците Разград.
Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в общините чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии; предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на жителите и бизнеса в общините. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *