КЕВР обсъжда нови правила за търговия с електрическа енергия

Новите правила за търговия с електрическа енергия ще бъдат обсъдени в Комисията за енергийно и водно регулиране. Промяната се налага, тъй като от началото на месеца всички производители с мощност над 4 мегавата инсталирана мощност продават тока си на енергийната борса.

Целта на промените е да се създадат ясни правила за реалното участие на енергийните предприятия на свободния пазар. Същевременно те би трябвало да прекратят в значителна степен възможността за злоупотреби и да даде сигурност на участниците на пазара.

Една част от промените е свързана и с новите отговорности, с които бе натоварен Фондът за сигурност на електроенергийната система. Той освен че ще събира таксата „задължение към обществото“ и ще изплаща премиите на ВЕИ производителите и когенерациите, ще може да поиска от Електроенергийния системен оператор от пазара да бъде отстранен некоректен търговец или производител на електроенергия. Предвижда се и възможността нов доставчик на ток да може да развали договора си с клиент, ако това бъде поискано от предишния му снабдител заради неизплатени задължения.

Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.