КВС Груп придобива ОББ и Интерлийз, става най-голямата банково застрахователна група в България

Белгийската КВС Груп (КВС) и Националната банка на Гърция (NBG), гръцката компания-майка на Обединена българска банка (ОББ), постигнаха споразумение, с което КВС придобива собствеността на:
– 99.9% от ОББ – четвъртата по големина банка в България по отношение на активи с 8% пазарен дял в края на септември 2016 г. (11% пазарен дял при клиенти – физически лица и 8% пазарен дял при корпоративни клиенти) и;
– Интерлийз (100%), третият по големина доставчик на лизингови услуги в България с 13% пазарен дял, на обща стойност от 610 милиона евро. КВС ще използва собствени ресурси/ налични средства за плащане в брой на цената за придобиване.
КВС присъства в българския банков сектор от 2007 г. със своето дъщерно дружество СИБАНК. Комбинацията от СИБАНК и ОББ ще доведе до създаването на третата най-голяма банкова група в България по отношение на активи, с пазарен дял от приблизително 11%. Потенциалните синергии (както за приходите, така и за разходите) се изчисляват на приблизително 20 милиона евро (преди данъци до 2023)
КВС присъства също и в българския застрахователен сектор с дъщерното си дружество ДЗИ, което е активно както в общо, така и в животозастраховане.
Заедно, СИБАНК-ОББ и ДЗИ ще се превърнат в най-голямата банкозастрахователна група в България, един от основните пазари за КВС. Страната може да се похвали със силни основни макроикономически показатели, докато в същото време степента на проникване на финансовите услуги е все още недостатъчна в сравнение с развитите западноевропейски пазари.
Вследствие на това придобиване КВС ще стане активна и на лизинговия пазар, а също и на пазара на управление на активи и факторинг в България, като ще предлага на своите клиенти пълния набор от банкови услуги.
Приключването на сделката подлежи на регулаторно одобрение от страна на Българската народна банка (БНБ) и на Комисията за финансов надзор на Република България (КФН); също така, трябва потвърждение и от Националната банка на Белгия (NBB) / Европейската централна банка, както и одобрение във връзка с анти-монополното законодателство.
Страните-участнички в сделката очакват тя да бъде приключена най-късно през второто тримесечие на 2017 г.
Сross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.