И областният управител на Разград Гюнай Хюсмен подкрепя Дунавския район за ново териториално икономическо разделение на България

Вариант две за нов териториален обхват на районите в България избраха днес областните управители на Велико Търново, Габрово, Силистра, Разград и Русе на срещата си в Габрово.
Предложенията бяха представени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.
Припомняме, че промяната се налага поради негативните демографски тенденции най-вече в Северозападния и в Северния централен район, тъй като те са най-застрашени населението в тях да спадне под минималния европейски праг за второ ниво район от 800 000 души. Идеята е, че чрез въвеждането на новото райониране ще се осигурят европейски средства за по-ефективно териториално сближаване.
Като основен недостатък на първия вариант от пет района беше посочено, че новият Югозападен район става прекалено голям и има опасност от концентриране на прекомерни финансови ресурси в него, което е в противовес на провежданата Европейска политика. А и изкуствено към Северозапада се причисляват областите Велико Търново и Габрово.
Като най-удачен вариант беше посочен вторият, заради гарантираната дългосрочна демографска устойчивост и балансираност между областите, попадащи във всеки от районите. Че го подкрепя, областният управител на Разград Гюнай Хюстен съобщи лично за e-Razgrаd.bg. Според него той е най балансиран и устойчив.
Основните възражения срещу третия вариант са, че ще се получи изкуствено разделяне на Дунавския и Черноморския регион.
На срещата членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха представените проекти на актуализирани документи за изпълнение на Областните стратегии за развитие на Силистра, Велико Търново, Габрово и Разград.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.