Затвор за посегателства срещу учители иска министър Танев

Инкриминиране на физическите и словесни посегателства срещу учителите предложи министърът на образованието проф. Тодор Танев по време на брифинг, на който представи предстоящите реформи в образователната система.
Според Танев насилието и неуважението в училище са сред основните проблеми, а за дрогата се говори все по-малко. Затова МОН ще работи заедно с МВР за преодоляването на тези проблеми.
Втората стъпка по пътя на реформирането на българското образование е засилването на социалната корпоративна отговорност. За целта МОН ще учреди награда на името на братята Евлоги и Христо Георгиеви, която ще се присъжда за меценатство в областта на образованието и науката. Друга мярка, която предлага екипът на образователния министър, е разработването на план за въвеждане на информационните технологии в училище.
Министерството ще предложи и промени в двустепенната система на образованието, защото според Танев тя не работи добре. „На лице е вакуум на връзката между образование и производство, както и между образование и наука“, посочи министърът на образованието, цитиран от БГНЕС. За преодоляване на проблема от МОН предлагат въвеждане на 4-степенна образователна система.
„Първата степен ще бъде предучилищното и училищното образование, а втората – колежанското. То ще предлага професионално образование и майсторска диплома. Ако ученикът пожелае да учи още една година, той ще получи и колежанско образование. Дипломата ще дава възможности и за кандидатстване във висши учебни заведения. Колежите ще бъдат нови звена, но с обвързаност с местните професионални гимназии“, поясни Танев.
Третата степен ще бъде висшето образование, но промени ще има и в неговата структура. Освен факултетите, вече и департаментите ще бъдат основни университетски звена. Последната стълба ще бъдат Центровете за върхови постижения. Те ще съчетават в себе си изследователска и производствена дейност.
За постигане на приоритетите МОН ще предложи промени в три закона – Закона за професионалното образование, Закона за висшето образование, както и в Закона за научните изследвания.
Тодор Танев обяви още, че майчиният език ще бъде задължително избираема дисциплина. Предметът нито ще отпадне, нито ще бъде задължителен. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.