Закриват от 1 април Дома за деца с умствена изостаналост в с. Просторно

Домът за деца с умdomствена изостаналост в с. Просторно се закрива от 1 април, съобщиха от „Социално подпомагане“-Разград. Заповедта е на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и в съответствие с взето решение за това на Общински съвет – Разград. В Дома за деца с умствена изостаналост в Просторно се отглеждаха 40 деца и младежи.
В изпълнение на заложените дейности за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, по проект „Детство за всички”, беше изготвена оценка на актуалните възможности и реални потребности на децата и младежите, настанени в Дома Просторно. За всяко дете или младеж бе направено предложение за нов тип резидентна и съпътстваща услуга при извеждане от институцията, уточнява Виолета Тодорова
Част от децата и младежите от Просторно бяха настанени в новоизградените два Центъра за настаняване от семеен тип в град Разград. Друга част от тях бяха насочени към социални услуги от резидентен тип в страната.

Снимка: uchilishta.guide-bulgaria.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.