Жандармерията ще бъде продадена за завод за гъби. Цената – 2 483 670 лева

Фирмата „Биоагроресурс плюс“ ООД, която обяви преди месец мащабен инвестиционен проект в Разград, е направила ново предложение до Общината.
Вместо да взема под наем терена и сградите на бившата жандармерийска казарма в града, сега от дружеството с българско, украинско и руско участие са проявили желание да купят имота, става ясно от докладната записка на кмета д-р Валентин Василев за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 година, която ще бъде разгледана и гласувана на заседание на общинския съвет в последния ден на февруари.
Плановете на дружеството са да инвестира 55 милиона евро и да произвежда годишно около 10 000 тона гъби кладници, повече отколкото е цялото производство от този вид у нас в момента. Продукцията ще се изнася в Европа, като на пазара ще се предлагат три вида продукти – пресни гъби, мариновани и сублимирани, обявиха пред журналисти през януари представители на „Биоагроресурс плюс“.
Предвижда се новите мощности да отворят 500 нови работни места. Ще се разчита на кадри, подготвени във Филиала по биотехнологии в Разград към Русенския университет.
Припомняме, че първоначалният вариант, гласуван на 26 януари, беше теренът от 144 декара и 14-те сгради там, да бъде отдаден под наем за около 55 000 лева месечно за срок от 10 години.
В докладната, която кметът ще представи пред общинските съветници в понеделник, ще бъде подложено на гласуване предложението на инвеститора да купи Жандармерията – по реда на Закона за общинската собственост и на Закона за насърчаване на инвестициите за 2 483 670 лева.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.