Екоминистерството затяга контрола върху пунктовете за вторични суровини с помощта на МВР

За подобряване на контрола и осигуряване на спазването на разпоредбите за управление на отпадъците, както и във връзка с борбата срещу кражбите на отпадъци на черни и цветни метали, МОСВ и съответните регионални инспекции започват тясно сътрудничество със службите на МВР.“ Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на парламентарния контрол.

Той беше питан от депутата Богдан Боцев от БСП какво се прави срещу зачестилите случаи на кражби и предаване за вторични суровини на части от мантинели, пътни знаци, капаци на шахти и други елементи от пътната и ВиК инфраструктурата.

През 2017 г. са проверени 873-ма души и 945 площадки за изкупуване, като е спряна дейността на една, отчете министърът. Издадени са 226 броя предписания, 77 акта за административни нарушения, 47 административнонаказателни постановления и една заповед за спиране на дейност.

„Служителите на РИОСВ и МВР извършват регулярни проверки на площадки, които приемат отпадъци от черни и цветни метали. С последните изменения на Закона за управление на отпадъците се въведоха и допълнителни наказателни разпоредби с цел ограничаване на приемането на отпадъците в така наречената рискова номенклатура от физически лица. Наказват се с имуществена санкция от 15 до 50 хил. лв. еднолични търговци, юридически лица, които приемат от физически лица отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер“, заяви министърът и добави, че там са включени отпадъци и от ВиК и пътната инфраструктура.

Dnevnik.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.