Екоинспекцията пломбира изходящия канал на мандра в Самуил, отпадните води трябва да бъдат пренасяни до пречиствателната станция на Разград

Експертите на РИОСВ – Русе изпълниха заповед за налагане на принудителна административна мярка на млекопреработвателно предприятие във връзка с нарушения на Закона за водите, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. Частично е ограничена дейността на дружеството чрез принудително пломбиране на изходящия канал на площадковата канализация. Предприятието е собственост на „Булмилк 1783“ ЕООД в село Самуил, област Разград.
До мярката се стигна след няколко последователни проверки, при които са констатирани нарушенията. Дружеството е с отнето от Басейнова дирекция „Дунавски район“ разрешително за заустване на отпадъчни води от производството поради неизпълнения на условията в него. Съставен е и акт за установено по-рано нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемник – дере, припомнят от РИОСВ.
Наложената мярка е постоянна. Операторът се задължава да предава водите от производството си на Градската пречиствателна станция в Разград за третиране. РИОСВ-Русе ще продължава наблюдението и стриктния контрол върху дейността на обекта.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.