Децата извършват най-много кражби, но и са най-пострадали от тях

Новите случаи на малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществена проява и са заведени на на отчет в детските педагогически стаи в страната, са се увеличили през изминалата година, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През 2017 година на отчет в ДПС са били заведени над 3 хиляди деца, като по- голямата част от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 година увеличението е близо 3.8 %. Общо на отчет (и от минали година )са над 9 хиляди деца, като масово инспекторите ДПС се занимават с извършени противообществените прояви на децата, като през 2017 година се отчита увеличение на тези случаи.

Според закона „противообществена проява“ е деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и добрите нрави. Подобна дефиниция, която е максимално широка, е критикувана от международни организации като неясна и противоречаща на международното право.

Бягство от дома и насилие – сред основните противообществени прояви

Данните на НСИ показват, че през ДПС преминават най-много деца заради бягство от дома си или от специализирана институция – над 1000 души. На второ място по причина над 600 малолетни и непълнолетни са преминали през тези институции заради „прояви на насилие и агресия“. Над 460 деца са преминали заради употреба на психоактивни вещества. На предпоследно място и последно място по причини за преминаването на децата през ДПС са непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ – по над 450 деца.

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са: „тормоз“ – 438 лица (6.5%) „скитничество“ и „просия“ – общо 174 лица (2.6%), показват данните на НСИ.

Общо за извършени противообществени прояви през 2017 г. през детски педагогически стаи са преминали над 6 700 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 4 761, или 70.2%, а момичетата – 2 023 (29.8%). В сравнение с 2016 г. броят на преминалите през тези стаи за извършени противообществени прояви нараства с 1 030 лица (17.9%).

Кражбата, подобно на предходни години, е най-честото престъпление, което децата извършват. През 2017 година над половината от случаите на малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС, са случаи на кражба. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 31.3% (873), на кражби от домовете – 22.3% (624), на взломни кражби – 11.8% (329)

Общо през миналата година за извършено престъпление са преминали над 4900 деца.

Пострадали от престъпление през 2017 година са малко над 1400 деца, от които по-голямата част са момичета. Най-много пострадалите има от кражби на имущество и телесни повреди. На следващото място като причина се нареждат пострадалите от грабежи и от блудство.

Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни действа вече над 60 години.

По него децата се настаняват, много често без конкретен срок, и във възпитателни институции – специализирани училища интернати и възпитателни училища интернати, които са наследник на бившите ТВУ-та (трудововъзпитателни училища). През 2017 година Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди България заради остарелия закон и постанови, че българската държава не може да настанява непълнолетни и малолетни в домове за временно настаняване без те да имат право да обжалват тази мярка.

Dnevnik.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.