Делото за фалита на КТБ ще се гледа на 15 април

Софийският градски съд ще заседава по делото за несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 15 април, съобщиха за „Правен свят“ от съда.
Съдия Иво Дачев е възобновил спряното дело и незабавно го е насрочил.
Това стана възможно след като вчера Върховният административен съд излезе с окончателно определение, че акционерите нямат правен интерес да оспорват решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката.
За заседанието, което ще започне в 10 ч., ще бъдат призовани самата КТБ, чрез временните ѝ синдици, БНБ, Фондът за гарантиране на влоговете в банките и Софийската градска прокуратура, както и вече встъпилите в процеса акционери „Бромак“ и „Бългериан Акуизишън къмпани“ чрез процесуалните им представители.
„15 април е най-ранната дата, на която може да се проведе заседание, за да бъде спазен процесуалният срок за призоваване по чл. 56, ал. 3 от ГПК по отношение на прокуратурата и встъпилите акционери“, обясниха от съда. И специално уточниха, че по-краткият тридневен срок за призоваване по чл. 11, ал. 7 от ЗБН се отнася само до БНБ, КТБ и фонда.
Съдия Дачев е възобновил делото служебно. В определението си за това той е посочил, че съгласно чл. 230, ал. 1 от ГПК, производството се възобновява служебно или по искане на някоя от страните, след като бъдат отстранени пречките за движението му, като в случаите, в които производството е спряно до разглеждането на друго дело, съдът и сам взима необходимите мерки. Съдия Дачев е посочил, че „поради изложените съображения и независимо, че никоя от страните не е поискала производството да бъде възобновено, съдът служебно следва да възобнови същото“.
Все пак съдът е указал на БНБ до съдебното заседание да предостави препис от влязло в сила решение на УС на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ.
Освен това съдия Дачев е задължил временните синдици Лазар Илиев и Росен Ангелчев в същия срок да предоставят акт за встъпване в длъжност. „При неизпълнение на срока, същите ще бъдат заменени“, пише в определението.
Освен това на всички страни в процеса е дадена възможност да заявят дали се отказват от закрилата на Закона за банковата несъстоятелност (чл.11 ал. 2) делото да се гледа при закрити врати и дали са съгласни то да бъде публично.
След заседанието съдия Дачев ще има 7 дни, за да реши дали да открие производство по несъстоятелност на КТБ.
Решението му подлежи на въззивно и касационно обжалване по общия ред, но в съкратени срокове. Срокът за въззивно обжалване е 7-дневен. Право на жалба имат квесторите на банката и Централната банка, а право на протест – прокурорът. „Въззивният съд образува делото в деня на получаване на жалбата или най-късно на следващия работен ден и я разглежда, като се произнася с решение в едномесечен срок от образуване на делото“, предвижда Законът за банковата несъстоятелност.
Обжалването не спира изпълнението на решението на съда за откриване на производството по несъстоятелност. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.