Делото за миналогодишната такса смет тръгна наново

Делото, с което бе отменена такса смет за граждани за миналата година в Разград, днес тръгна наново в Административния съд. Припомняме, че то бе върнато от Върховния административен съд за ново разглеждане от друг състав в Разград, като бяха дадени задължителни указания относно разглеждането на спора по същество.
В съдебната зала се яви адвокатът само на половината от жалбоподателите, останалите нямаха свой представител. Съдът назначи съдебно-икономическа експертиза, която да се запознае с материалите и да даде заключение за прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци за 2014 г., като се съобрази с направеното увеличение на налога с решението на Общинския съвет. Вещото лице ще трябва да отговори на въпроса дали прогнозните приходи съответстват в посочените план-сметки на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци.
За вещо лице съдът назначи Светлана Павлова. След това делото бе отложено за 10 юни от 10 ч.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.