Двайсет блока в Лудогорието вече имат договори за саниране

Двайсет блока в Лудогорието вече имат договори за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. На проведената в София работна среща на Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, в която участва и областният управител Манол Кившанов, е било уточнено че 8 от тези 20 сгради са в град Разград, по 4 в Исперих и Кубрат, 3 – в Лозница и една – в Завет. Регистрираните сдружения на собствениците са общо 24.
Министър Павлова информира, че утре правителството ще приеме постановление за разширяване на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Постановлението ще бъде публикувано на интернет страницата на Областна администрация Разград – http://www.rz.government.bg/, в раздел „Национлна програма за енергийна ефективност”.
Основната промяна е в това, че достъп до финансиране за саниране ще имат и многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: едропанелно жилищно строителство; пакетно-повдигани плочи; едроплощен кофраж; пълзящ кофраж и разновидностите им – до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение; както и многофамилни масивни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г.
Всички тези сгради ще имат право на финансиране, само в случаите, когато са извън обхвата на проектните предложения на общините по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
В Разградска област това са всички общини, с изключение на община Разград. В община Разград санирането на същите сгради ще се финансират по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. до изчерпване на предвидените средства, а след това по Националната програма.
Одобрените за саниране многофамилни жилищни сгради по програма „Енергийно обновяване на българските домове“, на които изпълнението на дейностите за обновяване не е приключило до 31.12.2015 г. (сградите не са въведени в експлоатация до 31.12.2015 г.) и/или няма избран изпълнител за СМР, предстои на заседанието на Министерския съвет в сряда да бъде взето решение да бъдат прехвърлени за изпълнение по Националната програма за енергийна ефективност през общините.
Такива са две сгради в град Разград.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.