Да се разкрие длъжност омбудсман ще обсъжда местният парламент в Разград

Разкриване на длъжност „Обществен посредник”Tzvetan_Yosifov_-_uristкъм Община Разград от следващата година предлага с докладна записка до местния парламент общинският съветник от ГЕРБ Цветан Йосифов. Предвижда се и приемането на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Разград.
Основните цели, които се поставят със създаване на длъжността „Обществен посредник” е осъществяване на наблюдение и своеобразен контрол върху действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, с цел предотвратяване и преустановяване на нарушения, като по този начин се гарантира правото на гражданите безпрепятствено да участват в управлението на Общината и да получават качествени услуги. Очакваните резултати са подобряване обслужването на гражданите на Община Разград, защита на интересите им.
„Европейски държави с дългогодишни демократични традиции отдават все по-голямо значение на извънсъдебните способи за разрешаване на възникналите конфликти между гражданите и администрацията и осигуряване на защита на правото им на добро управление. В този смисъл водеща е ролята на „омбудсмана” или обществения посредник” – се казва още в докладната.
Финансовото обезпечаване на дейността на обществения посредник се предлага да бъде за сметка на общинския бюджет.
Предлага се проектът за Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Разград да се публикува на интернет страницата на общината, като на заинтересованите лица се предостави най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта преди внасянето му за разглеждане в Общинския съвет.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.