Второ проучване сред работодателите за нуждата от работна сила

Агенцията по заетостта и Комисиите по заетостта стартираха второто за 2018 г.

проучване сред работодателите на потребностите от работна сила. Пилотно допитване се проведе онлайн през месец февруари, обобщените резултати от него бяха публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.
Резултатите от анкетирането се използват при определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с целите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие. От областната администрация припомнят, че в Лудогорието план-приемът след седми клас в гимназиите бе съобразен с резултатите от първото проучване, в което участваха над 160 икономически субекта.
Целта на проучването е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от бизнеса кадри. Попълването на анкетата не отнема много време, въпросите са 10.
Анкетата продължава до 17 септември. До 12 октомври работна група от експерти обобщава резултатите и ги представя за обсъждане на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.
Въпросите от проучването са публикувани на сайта на Областна администрация-Разград – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevbw8LEI_gW_VBcJILMSqNlvjqOXVg1-zpJkPOrQx8FzIZQg/viewform.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.