ВСС отказа дисциплинарно производство срещу Янева

Висшият съдебен съвет не образува дисциплинарно производство срещу съдия Владимира Янева по предложение на министъра на правосъдието. Седем от членовете на ВСС гласуваха „за“ образуване на дисциплинарно производство, седем гласуваха „против“ и четирима се въздържаха.
Доводите за образуване на дисциплинарното производство са свързани с обстоятелството, че предложението е изготвено от компетентен орган и съдържа мотиви и съображения за твърдяното нарушение. Основателността на предложението и неговото доказване са въпроси по същество и не могат да се разглеждат на етап образуване на дисциплинарното производство.
Аргументите, с които не беше подкрепено предложението за образуване на дисциплинарно производство се основават на това, че то изисква преценка на правилността на съдебен акт и в този смисъл се явява прецедент, доколкото е налице функционален имунитет, и ВСС няма право да проверява съдебните актове по същество. В дисциплинарно производство пред ВСС не могат да се използват специални разузнавателни средства и членовете на ВСС нямат достъп до класифицирана информация. Посочено бе и разминаване в предложението между обстоятелствената част и изводите за твърдяното дисциплинарно нарушение. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.