Бившият Дом за деца в Просторно става Комплекс за социални услуги за възрастни

Бившият Дом за деца в Просторно да стане Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания, предстои до реши на юлската си сесия Общинският съвет в Разград.
Предложението ще представи кметът Денчо Бояджиев. Комплексът ще се състои от четири социални услуги. Защитеното жилище за шест лица с умствена изостаналост и Центърът за настаняване от семеен тип за 14 възрастни хора с психични разстройства вече са факт от няколко месеца. Идеята е от 1 август там бъдат изградени още две социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 25 места и Защитено жилище за хора с психични разстройства с капацитет 10 места.
Всички социални услуги в Просторно сега са делегирана държавна дейност и се управляват от кмета на Община Разград. А нормативната уредба в сферата на социалните услуги допуска в общините, на чиято територия функционират повече социални услуги, да бъдат с общ ръководител и да ползват общ административен и помощен персонал. За да се гарантира качеството на услугите, е необходимо четирите услуги в Просторно да бъдат обединени в Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания, се посочва още в мотивите на докладната записка.
Комплексът няма да бъде самостоятелно юридическо лице. Ще има директор и ще осъществява дейността си от името на Община Разград.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.