Библиотеката в Разград – част от пилотен проект за превръщането й в общностен център

От 7 до 9 юли 2015 г. библиотечни работници на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ и представителите на читалища от Лудогорието ще преминат през практическо обучение за знания и умения в ролята им на общностни центрове. На семинара ще бъдат дискутирани начините, по които може да бъде постигнато ефективно взаимодействие на Регионалната библиотека и читалищата от региона с местни структури на гражданското общество и нуждата от ефикасно участие и застъпничество за местни каузи. Лектори ще бъдат Людмила Атанасова и Елица Баракова от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Спаска Тарандова от Фондация „Глобални библиотеки – България”.
Началото на библиотечното дело в Разград е поставено през февруари 1870 г. с първата библиотечна сбирка в читалище “Развитие”, организирана от учителя-възрожденец Димо Хранов. 145 години години по-късно библиотеката участва и в пилотен проект за превръщането си в обединителен център на НПО и гражданите в региона.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.