Бедствено положение в Кубрат заради боклука

Кметът на Кубрат Алкин Неби обяви днес бедствено положение за срок от седем дни на територията на цялата община заради кризата с боклук.
Кметската заповед е за града и 16-те съставни села на общината: Беловец, Бисерци, Божурово, Горичево, Задруга, Звънарци, Каменово, Медовене, Мъдрево, Равно, Савин, Севар, Сеслав, Тертер, Точилари и Юпер във с връзка опасността от увреждане здравето на хората и значителните последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с биологически вещества и материали, в следствие на натрупани битови отпадъци, заради неизпълнение на договор от фирмата изпълнител от април 2018 г.
Припомняме, че Общинският съвет в Кубрат проведе в началото на май извънредна сесия с точка единствена: проблемът с боклука. Явно решението Общината сама да се справи със събирането и извозването на битовите отпадъци не може да се реализира.

Въпреки, че обявеното от кмета на Кубрат бедствено положение не касае цялата или по-голяма част от Разградска област, Гюнай Хюсмен предприе мерки за овладяване на положението, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.
Зам.-областният управител Евгени Драганов вече е командирован в община Кубрат за оглед на ситуацията в населените места и след това да подготви доклад за състоянието. Документът ще бъде изпратен в Министерския съвет и в Министерството на околната среда и водите. В същото време ще се търси възможност за съдействие от страна на оператора на Регионалното депо за отпадъци в Разград.
Във връзка с мотивите за обявяване на бедственото положение областният управител счита, че основен ангажимент на Общинска администрация е да осигури услугите сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на населението на територията на съответната община и не бива отношения с икономически субекти да рефлектират върху гражданите и да се създава опасност за тяхното здраве, както и да се ангажира държавен ресурс за решаване на проблеми от компетенциите на общинската власт. Независимо от това обаче Гюнай Хюсмен е съпричастен с проблема на жителите на община Кубрат и ще съдейства разрешаването му в сферата на своите компетенции, се казва още в прессъобщението до медиите.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.