Административният съд в Разград отмени „такса за битови отпадъци“ за собствениците на нежилищни имоти

Административният съд в Разград отмени части от решение на Общинския съвет в Разград от 29.12.2014 година, с които е определена годишна „такса за битови отпадъци“ за 2015 година за собствениците на нежилищни имоти на територията на Разград, заявили за ползване съдове за смет, както и годишната такса смет за 2015 година за собственици на нежилищни имоти на територията на Разград, които не са заявили за ползване съдове за смет.
Делото бе образувано по жалба на „Млин-97“АД в Разград, с която се иска отмяната на решението на Общинския съвет в тази част. В мотивите си съдът приема, че оспореният общ административен акт в тази част е незаконосъобразен, като постановен в противоречие с материалния закон и преследваната от него цел.
Решението, което е публикувано днес на сайта на съда, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.