Учебно-тренировъчно занятие за доброволни екипи за работа при наводнения

Съвместно учебно-тренировъчно занятие за членове на доброволни екипи за работа при наводнения /ДЕРБАК/

View More Учебно-тренировъчно занятие за доброволни екипи за работа при наводнения