Център за почасово предоставяне на социални и здравни услуги ще създават в Разград

Община Разград е разработила проектно предложение за създаване на „Център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за социално включване“. Докладната…

View More Център за почасово предоставяне на социални и здравни услуги ще създават в Разград

Плантации с ценна дървесина ще се създават в землищата на шест разградски села

Зам.-кметът на Община Разград Ценка Таракчиева е внесла в Общинския съвет две докладни записки с предложения да се проведат публично оповестени конкурси с тайно наддаване…

View More Плантации с ценна дървесина ще се създават в землищата на шест разградски села