Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград

В рамките на проекта Социално предприятие „Работилница за здраве и знания” на „Спектър Логос” ЕООД,

View More Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград

Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград

В рамките на проекта Социално предприятие „Работилница за здраве и знания” на „Спектър Логос” ЕООД,

View More Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград