Децата от ЦИП „Резонанс“ ще стоплят сърцата на възрастните от Дома за стари хора със своите творения

Всяка година преди Коледа и Нова година всички си разменяме безброй картички с пожелания за щастливи и весели празници, за здраве, успех и благоденствие.

View More Децата от ЦИП „Резонанс“ ще стоплят сърцата на възрастните от Дома за стари хора със своите творения

Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград

В рамките на проекта Социално предприятие „Работилница за здраве и знания” на „Спектър Логос” ЕООД,

View More Солната стая – възможност за естествено подобряване на здравето – вече в Разград

Заключително събитие по проект “ Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“

View More Заключително събитие по проект “ Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“

Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания

View More Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания

Проект „Работилница за здраве и знания”

Във връзка със стартирането на Проекта „Работилница за здраве и знания” Център за извънучилищна подготовка „Резонанс” – Разград обявява следните работни позиции: – Фитнес инструктор…

View More Проект „Работилница за здраве и знания”

Приключи проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“

В община Лозница се реализира Проект BG05M9OP001-1.002-0114 по схема „Активни” на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът се изпълява от Общината в партньорство с ЦПО…

View More Приключи проектът „Активирани и мотивирани младежи от Община Лозница“