През 2014 г. армията участвала в 167 спасително-аварийни операции

В условията на динамични промени в средата за сигурност българските въоръжени сили успяват да останат в състояние да изпълняват възложените им мисии и задачи, макар и с ограничения, продиктувани от продължителния финансов недостиг и критично състояние на въоръжението и бойната техника. Това констатира Докладът за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2014 г., одобрен на правителственото заседание. Посочва се, че финансовите ограничения са наложили да се извърши рационално и адекватно планиране, което е позволило до голяма степен да се реализират плановете за подготовка, а резултатите дават основание годината да се отчете като успешна.
Кабинетът предлага на Народното събрание да разгледа и приеме документа. С него Министерският съвет информира народните представители и българското общество за резултатите от провежданата политика в областта на отбраната. Нейната стратегическа цел е изграждане, в рамките на наличните и прогнозни финансови ресурси, на въоръжени сили, способни да изпълняват успешно задачите си по трите им възложени мисии – отбрана, принос към националната сигурност в мирно време и подкрепа на международния мир и сигурност.
Усилията през 2014 г. бяха фокусирани върху осигуряване на условия за изпълнение на тези мисии, както и на ангажиментите на страната ни по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Приоритет беше подготовката, изграждането и поддържането на отбранителни способности на декларираните формирования с настъпващ срок на готовност и на формированията, определени за участие в мисии зад граница.
През м. г. са подготвени и сертифицирани две батальонни бойни групи от състава на Сухопътни войски, като общо са изградени пет от планираните шест. Към края на годината 26 формирования от въоръжените сили са изпълнили критериите по „Целите за способности 2013″ за НАТО и 22 от тях вече са преминали сертификация.
През 2014 г. общо 1043 военнослужещи участваха в 12 операции и мисии зад граница. В същото време 95 формирования от Българската армия поддържаха постоянна готовност и провеждаха операции за оказване помощ на населението. Проведени бяха 167 спасително-аварийни операции с участието на 1771 военнослужещи и 443 единици техника. Оказана беше помощ за овладяване на засиления миграционен натиск и продължиха мероприятията по неутрализиране на невзривени боеприпаси.
Докладът очертава и основни направления при формулиране и прилагане на отбранителната политика през 2015 г. В процес на подготовка са Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г. и нов План за развитие на въоръжените сили 2020, които стъпват на резултатите от проведения през м. г. Преглед на отбранителните способности. Предприемат се и стъпки за усъвършенстване на отбранителния мениджмънт и подобряване функционирането на интегрираното Министерство на отбраната. Въведено е проектно управление с прилагане на метода „управление на проекти в контролирана среда“ (PRINCE2) и създаване на Борд за управление на портфолио от проекти като висш орган за стратегическо ръководство на проектното управление. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.